Η πώληση του ακινήτου σας είναι αποκλειστικά δική μας υπόθεση!

Εκτίμηση Αξίας Ακινήτου

Πόσο αξίζει το ακίνητό μου ;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας ειδικός Εκτιμητής θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Εκτίμηση Αξίας Ακινήτου - Οικονομικός ορισμός

Αναρωτιέστε πως γίνεται η εκτίμηση ακινήτου; Ακίνητο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που απεικονίζει το συμβατό δικαίωμα ιδιοκτησίας και αποτελείται από το έδαφος (γη, οικόπεδο), που είναι ένα διαρκές αγαθό, και τα συστατικά του μέρη (κτίσματα, σπίτι, κλπ.), που δεν έχουν απεριόριστο χρόνο ζωής. Το ακίνητο περιέχει όλους τους συντελεστές της παραγωγής (τα μέσα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα, δηλαδή το έδαφος (γη), την εργασία, το κεφάλαιο και την επιχειρηματικότητα. Επομένως, ο οικονομικός ορισμός του ακινήτου εκφράζεται από την παρακάτω σχέση:

Ακίνητο = Έδαφος + Εργασία + Κεφάλαιο + Επιχειρηματικότητα

Ορισμός της Αγοραίας Αξίας Ακινήτου

Αγοραία Αξία είναι το εκτιμώμενο ποσό για το οποίο μια ιδιοκτησία θα μπορούσε να ανταλλαχτεί, κατά την ημερομηνία της εκτίμησης, μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή σε μια συναλλαγή εντός του πλαισίου της αγοράς, μετά από κατάλληλη προώθηση, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το καθένα ενεργήσει με επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασμό.

Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου

εκτίμηση αξίας ακινήτουΈκθεση Εκτίμησης είναι η έγγραφη επίσημη παρουσίαση της οικονομοτεχνικής μελέτης, στην οποία ο Εκτιμητής ακινήτου από το καλύτερο μεσιτικό γραφείο στην Αθήνα, Your Home Sold™, εκφράζει συμπερασματικά, με τεκμηριωμένη άποψη, την γνώση του για την αξία ενός ακινήτου.

Τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ορίζουν ότι η Έκθεση Εκτίμησης, μέσω της μορφής της και της γλώσσας της, πρέπει να προσφέρει μια καθαρή και αναμφισβήτητη άποψη, με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να επιβεβαιώνει ότι όλα τα κύρια σημεία έχουν καλυφθεί και ότι δεν είναι δυνατή η ύπαρξη παρανοήσεων σχετικά με την πραγματική κατάσταση των παγίων.

Αν θέλετε μια εκτίμηση της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ακινήτου σας, συμπληρώστε την παραπάνω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Συχνές Ερωτήσεις

Εκτίμηση αξίας ακινήτου είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε μία δεδομένη χρονική στιγμή λαμβάνοντας υπόψη : α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου, β) τους τρέχοντες οικονομικούς δείκτες της αγοράς και γ) όλες τις εναλλακτικές μορφές επενδύσεων

Είναι και τα δύο συνδυαστικά. Ο Εκτιμητής πρέπει να διαθέτει και την επιστημονική γνώση να εφαρμόσει μαθηματικά μοντέλα, αλλά και την ικανότητα να επιλέξει κατά την κρίση του στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να βγάλει σωστά συμπεράσματα.

Το ακίνητο έχει 3 “διαστάσεις”. Την τεχνική, τη νομική και την οικονομική. Αυτοί είναι και οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίμηση αξίας ακινήτου.

Η “Aξία” του ακινήτου στην Eκτιμητική είναι απλά μία γνώμη για το ποσό που μπορεί να πωληθεί κατά την ημερομηνία της εκτίμησης, ενώ η “Τιμή” του ακινήτου είναι το καταγεγραμμένο ποσό στο οποίο έγινε τελικά η πράξη αγοραπωλησίας.

Γιατί ο κόσμος (πωλητές και αγοραστές) δεν συμβουλεύεται Εκτιμητές. Στη θεωρία, αν υπήρχε πλήρης διαφάνεια και πληροφόρηση, η αγορά θα ήταν τέλεια και οι δύο τιμές θα συνέπιπταν. Όμως η αγορά δεν είναι τέλεια κι έτσι σχεδόν πάντα υπάρχει απόκλιση, και πολλές φορές σημαντική.

Σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα οι κυριότερες εκτιμητικές μέθοδοι είναι : α) η Συγκριτική μέθοδος, β) Η μέθοδος Κεφαλαιοποίησης, γ) η Υπολειμματική μέθοδος και δ) η μέθοδος του Κόστους Αντικατάστασης.

Εξαρτάται από το είδος του ακινήτου και τη χρήση. Η Συγκριτική μέθοδος είναι ο “θεμέλιος λίθος” της Εκτιμητικής και χρησιμοποιείται στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων για την εκτίμηση της τρέχουσας εμπορικής αξίας ή μισθώματος ενός οικιστικού, ή κοινού επαγγελματικού ακινήτου.

Το κόστος για μια Εκτίμηση Εμπορικής Αξίας συνήθους οικιστικού ακινήτου με τη Συγκριτική μέθοδο, ξεκινά από 250,00 € + Φ.Π.Α. Στους πελάτες που μας αναθέτουν αποκλειστικά την πώληση ή εκμίσθωση του ακινήτου τους, η εκτίμηση παρέχεται δωρεάν, μαζί με τεχνικό και νομικό έλεγχο. Για άλλου τύπου και χρήσης Εκτιμήσεις (π.χ. για δικαστική χρήση, κληρονομικά, κλπ) επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες σήμερα που ισχυρίζονται ότι εισάγοντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά του υπό κρίση ακινήτου θα λάβετε ως αποτέλεσμα την εμπορική του αξία σήμερα. Αυτό δεν είναι αληθές καθώς η τρέχουσα εμπορική αξία εξαρτάται από πολλούς και διάφορους παράγοντες που δεν συνυπολογίζονται στα “μοντέλα” αυτά. Αυτό που θα λάβετε είναι ένας μέσος όρος, ή μια μέση τιμή γενικώς, η οποία μπορεί να έχει σημαντική απόκλιση από την πραγματικότητα. Οι εκτιμήσεις τρεχουσών εμπορικών αξιών που διενεργούμε εμείς γίνονται υποχρεωτικά κατόπιν αυτοψίας και λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία δεδομένα της αγοράς και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ακινήτου. Και γι’ αυτό είναι πάντα πολύ ακριβείς.

Το πρώτο βήμα είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα σε αυτή σελίδα. Θα σας καλέσουμε για ένα ραντεβού στο υπό εκτίμηση ακίνητο, ή εναλλακτικά μπορείτε να προσέλθετε στο Μεσιτικό Γραφείο στο Γαλάτσι ή στο Μεσιτικό Γραφείο στο Μαρούσι (κατόπιν συνεννόησης) για να μας παραδώσετε τα έγγραφα και τα στοιχεία του ακινήτου που θα χρειαστούμε για να ολοκληρώσουμε την εκτίμηση μας.

Κριτικές πελατών

Fotis Xaritos
Fotis Xaritos
Read More
Εξαιρετικές μεσιτικεσ υπηρεσιες σε αγορά ακινήτου.
levani bakhturidze
levani bakhturidze
Read More
Eξαιρετικοι επαγγελματιες!!!
Νικόλ Ρούσσου
Νικόλ Ρούσσου
Read More
Liana Makropoulou
Liana Makropoulou
Read More
Athina Stai
Athina Stai
Read More
ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΣΟΥΤΣΑ
ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΣΟΥΤΣΑ
Read More
apostolis paschalakis
apostolis paschalakis
Read More
Elina Domestichou
Elina Domestichou
Read More
Mike Marselos
Mike Marselos
Read More
Νικόλαος Χριστοδουλου
Νικόλαος Χριστοδουλου
Read More
Ευγενία Σιγάλα
Ευγενία Σιγάλα
Read More
nektarios pap
nektarios pap
Read More
Nikos Mavraganis
Nikos Mavraganis
Read More
ελευθερία πανάγου
ελευθερία πανάγου
Read More
Tatiana Ioannidou
Tatiana Ioannidou
Read More
Hara Vel
Hara Vel
Read More
Andreas Andreou
Andreas Andreou
Read More
Smaragda Roussou
Smaragda Roussou
Read More
George Mitsanis
George Mitsanis
Read More
Danai Papagianni
Danai Papagianni
Read More

Compare listings

Compare
Call me back Service

Δωρεάν Οδηγός για Μεσίτες

Λάβετε δωρεάν τον πλήρη οδηγό για το μεσιτικό επάγγελμα και μάθετε για τα εξαιρετικά προγράμματα συνεργασίας που προσφέρουμε και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γίνετε ένας κορυφαίος μεσίτης ακινήτων μαζί μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - EL ΟΔΗΓΟΣ

Θέλω να λάβω τον οδηγό

Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ REAL ESTATE AGENT