Νομιμοποίηση Εσόδων

Η Canopus P.C. ακολουθεί πλήρως όλες τις σχετικές οδηγίες και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζει τον Ελληνικό Ν.4734/2020 (ΦΕΚ Α’ 196-08/10/2020), όπως ισχύει σήμερα με τις τυχόν τροποποιήσεις του, που τροποποίησε τον Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139-30/07/2018) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η εταιρία μας ως μεσίτης αστικών συμβάσεων, κατά την έννοια του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86-11/04/2012), όπως ισχύει σήμερα με τις τυχόν τροποποιήσεις του, μπορεί να διενεργήσει έναν γενικό έλεγχο για τα φυσικά, ή νομικά, πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πουλήσουν, ή να αγοράσουν ακίνητα με τη διαμεσολάβησή μας, και ειδικά αν τα ακίνητα αυτά είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, ή αν παρατηρείται διαφορά μεταξύ του πραγματικού τιμήματος αγοραπωλησίας και της υπολογισθείσας αντικειμενικής αξίας, ή εάν είναι αμφίβολη η προέλευση ή/και ο προορισμός των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως π.χ. πολλά μετρητά, μεταφορές από/προς λογαριασμούς τρίτων χωρών, κλπ. Συνεπώς, θα σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτότητας και έγγραφα εκπροσώπησης για τα νομικά πρόσωπα, όπως, επίσης, και αποδεικτικά προέλευσης/προορισμού κεφαλαίων, από τραπεζικά ιδρύματα, φορολογικές αρχές, κλπ.

Είμαστε υποχρεωμένοι σε περίπτωση που εντοπίσουμε κάποια “ύποπτη” δραστηριότητα, που έχει άμεση, ή έμμεση, σχέση με πράξεις επί ακινήτων (πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις, μισθώσεις, κλπ.), να την αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, που ενδέχεται να σας ζητηθούν, προστατεύονται από τον Ν.4624/2019 (ΦΕΚ A’ 137-29/08/2019) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, για την προστασία σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας μας.

Η ανεξάρτητη εποπτική Αρχή στην Ελλάδα για την προστασία των δεδομένων σας είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, όπου μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Για οποιοδήποτε άλλη ερώτηση που δεν καλύπτεται εδώ, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ο νομικός σύμβουλος της εταιρίας μας θα σας απαντήσει το ταχύτερο δυνατό.

Compare listings

Compare
Call me back Service

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ REAL ESTATE AGENT