Η πώληση του ακινήτου σας είναι αποκλειστικά δική μας υπόθεση!

Νομιμοποίηση Εσόδων

Η Canopus P.C. ακολουθεί πλήρως όλες τις σχετικές οδηγίες και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζει τον Ελληνικό Ν.4734/2020 (ΦΕΚ Α’ 196-08/10/2020), όπως ισχύει σήμερα με τις τυχόν τροποποιήσεις του, που τροποποίησε τον Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139-30/07/2018) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η εταιρία μας ως μεσίτης αστικών συμβάσεων, κατά την έννοια του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86-11/04/2012), όπως ισχύει σήμερα με τις τυχόν τροποποιήσεις του, μπορεί να διενεργήσει έναν γενικό έλεγχο για τα φυσικά, ή νομικά, πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πουλήσουν, ή να αγοράσουν ακίνητα με τη διαμεσολάβησή μας, και ειδικά αν τα ακίνητα αυτά είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, ή αν παρατηρείται διαφορά μεταξύ του πραγματικού τιμήματος αγοραπωλησίας και της υπολογισθείσας αντικειμενικής αξίας, ή εάν είναι αμφίβολη η προέλευση ή/και ο προορισμός των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως π.χ. πολλά μετρητά, μεταφορές από/προς λογαριασμούς τρίτων χωρών, κλπ. Συνεπώς, θα σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτότητας και έγγραφα εκπροσώπησης για τα νομικά πρόσωπα, όπως, επίσης, και αποδεικτικά προέλευσης/προορισμού κεφαλαίων, από τραπεζικά ιδρύματα, φορολογικές αρχές, κλπ.

Είμαστε υποχρεωμένοι σε περίπτωση που εντοπίσουμε κάποια “ύποπτη” δραστηριότητα, που έχει άμεση, ή έμμεση, σχέση με πράξεις επί ακινήτων (πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις, μισθώσεις, κλπ.), να την αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, που ενδέχεται να σας ζητηθούν, προστατεύονται από τον Ν.4624/2019 (ΦΕΚ A’ 137-29/08/2019) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, για την προστασία σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας μας.

Η ανεξάρτητη εποπτική Αρχή στην Ελλάδα για την προστασία των δεδομένων σας είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, όπου μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Για οποιοδήποτε άλλη ερώτηση που δεν καλύπτεται εδώ, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ο νομικός σύμβουλος της εταιρίας μας θα σας απαντήσει το ταχύτερο δυνατό.

Compare listings

Compare
Call me back Service

Δωρεάν Οδηγός για Μεσίτες

Λάβετε δωρεάν τον πλήρη οδηγό για το μεσιτικό επάγγελμα και μάθετε για τα εξαιρετικά προγράμματα συνεργασίας που προσφέρουμε και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γίνετε ένας κορυφαίος μεσίτης ακινήτων μαζί μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - EL ΟΔΗΓΟΣ

Θέλω να λάβω τον οδηγό

Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ REAL ESTATE AGENT