Η πώληση του ακινήτου σας είναι αποκλειστικά δική μας υπόθεση!

Απόδοση Ακινήτου

Υπολογίστε online την απόδοση του ακινήτου σας

Το ακίνητο αποτελεί μια από τις ασφαλέστερες επενδυτικές επιλογές διότι έχει το μικρότερο ρίσκο. Μπορεί οι αποδόσεις να μην είναι τόσο υψηλές όσο σε άλλες επενδυτικές επιλογές (π.χ. μετοχές), όμως είναι σταθερά συμφέρουσες και σίγουρες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα της άμεσης ρευστοποίησης. Μόνο τυχαίο δεν είναι, λοιπόν, που οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά και επιχειρηματίες, στρέφουν το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην εγχώρια αγορά ακινήτων. Η απόδοση ακινήτου είναι αναμφίβολα το πρώτο κριτίριο επιλογής. Κάντε τους υπολογισμούς σας!

Απόδοση Ακινήτου

Απόδοση Ακινήτου - Υπολογιστής

Αξία Ακινήτου *
Μηνιαίο Μίσθωμα *
Ετήσια Έξοδα (π.χ. συντήρηση)
ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ετήσιος)
Ετήσιος Φόρος
Μικτή Απόδοση Ενοικίασης
Καθαρή Απόδοση Ενοικίασης

Τα αποτελέσματα που σας δίνει ο υπολογιστής για την απόδοση ακινήτου δεν θα πρέπει να τα δείτε μεμονωμένα, αλλά πάντα συγκριτικά. Δηλαδή, ιδανικά θα πρέπει να εξετάσετε αρκετές περιπτώσεις ακινήτων κατάλληλα για εισοδηματική απόδοση, που με απλά λόγια σημαίνει ότι θα σας παρέχουν ένα παθητικό εισόδημα κάθε μήνα / έτος. Τα ακίνητα μπορεί να είναι αμιγώς οικιστικά, επαγγελματικά, ή ακόμα και γη. Το μόνο βέβαιο είναι πως αν δεν διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις, καλό θα ήταν ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού επενδύσεων σε ακίνητα. Η YOUR HOME SOLD διαθέτει την εμπειρία και την εξειδίκευση να σας κατευθύνει για την επόμενη επένδυσή σας σε ακίνητα της τοπικής αγοράς της Αθήνας και των Βορείων Προαστίων.

Δωρεάν Οδηγός για Αγοραστές

Λάβετε τον οδηγό μας για αγοραστές και μάθετε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε το ακίνητο των ονείρων σας.

Πουλήστε μαζί μας - EL ΟΔΗΓΟΣ

Θέλω να λάβω τον οδηγό

Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

Συχνές Ερωτήσεις

Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με βάση 3 κλίμακες ως εξής :

  1. Ετήσιο εισόδημα 12.000 συντελεστής 12%
  2. Ετήσιο εισόδημα 12.001 € και 35.000 συντελεστής 35%
  3. Ετήσιο εισόδημα 35.001 συντελεστής 45%

Ο “χονδρικός” υπολογισμός είναι το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου εισοδήματος που προκύπτει από τα ενοίκια, δια την αξία αγοράς ακινήτου ή της τρέχουσας εμπορικής αξίας, πολλαπλασιασμένο επί 100, για να μας δώσει το αποτέλεσμα επί τοις εκατό και σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσμα αυτό είναι η μικτή απόδοση ακινήτου, προ φόρων και λοιπών εξόδων.

Απόδοση %=(ετήσια μισθώματα ÷ αξία ακινήτου) × 100

Η λογική είναι ακριβώς η ίδια με την παραπάνω, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε και τις ετήσιες δαπάνες – έξοδα που επιβαρύνουν το ακίνητο. Αυτά μπορεί να είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι δαπάνες συντήρησης, καθώς και το κόστος απόκτησης του ακινήτου.

Απόδοση %=(ετήσια μισθώματα ÷ (αξία ακινήτουΕΝ.Φ.Ι.Α.συντήρησηκόστος απόκτησης)) × 100

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παραπάνω online υπολογιστή ετήσιας απόδοσης ενοικίου και να δείτε τον φόρο που πρέπει να πληρώσετε, όπως και την μικτή και καθαρή απόδοση του ακινήτου σας.

Αυτή η ερώτηση έχει μόνο μια σαφή και σίγουρη απάντηση : Εξαρτάται.

Υπάρχουν πολλοί τεχνοοικονομικοί παράγοντες που καθορίζουν μια επένδυση ως συμφέρουσα. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, οι προβλέψεις για τις τάσεις της αγοράς ακινήτων, τα επιτόκια καταθέσεων και δανεισμού, είναι μερικοί από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Αν πρέπει να δώσουμε μια απάντηση με αριθμούς, σήμερα μια καλή καθαρή απόδοση θεωρείται ένα ποσοστό μεγαλύτερο από 4,5%.

Στον παραπάνω υπολογιστή εισάγετε τα εξής ποσά : Αξία ακινήτου = 100.000 €, Μηνιαίο Μίσθωμα = 450 €, Έξοδα συντήρησης = 300 € και ΕΝ.Φ.Ι.Α. = 200 €. Αυτά τα ποσά θα σας δώσουν μια καθαρή απόδοση πάνω από 4%, πολύ παραπάνω από τα επιτόκια καταθέσεων σήμερα.

Αν δεν έχετε τις γνώσεις και την εμπειρία το σωστότερο είναι να συμβουλευτείτε έναν ειδικό επενδύσεων σε ακίνητα.

“Χονδρικά” αν το καθαρό εισόδημα από την ενοικίαση του επενδυτικού ακινήτου αρκεί για να καλύψει τις μελλοντικές δόσεις του δανείου, τότε ναι.

Όμως θα πρέπει να υπολογίσετε και τυχόν έξοδα για ανακαίνιση, τα έξοδα αγοράς του ακινήτου, ακόμα και το χρονικό διάστημα που μπορεί να μείνει κενό, τυχόν αλλαγές στη φορολογία, στα επιτόκια δανεισμού, ακόμα και τη μη καταβολή μισθωμάτων, έξοδα αποβολής από το μίσθιο, κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να υπολογιστούν στο βάθος του χρόνου της δανειοδότησης για να εξάγετε ασφαλή συμπεράσματα και να λάβετε την καλύτερη απόφαση.

Ψάχνετε επενδυτικό ακίνητο;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Απευθυνθείτε στους ειδικούς που θα αναζητήσουν για εσάς τα καλύτερα επενδυτικά ακίνητα ώστε να πάρετε τη σωστή απόφαση.

Compare listings

Compare
Call me back Service

Δωρεάν Οδηγός για Μεσίτες

Λάβετε δωρεάν τον πλήρη οδηγό για το μεσιτικό επάγγελμα και μάθετε για τα εξαιρετικά προγράμματα συνεργασίας που προσφέρουμε και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γίνετε ένας κορυφαίος μεσίτης ακινήτων μαζί μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - EL ΟΔΗΓΟΣ

Θέλω να λάβω τον οδηγό

Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ REAL ESTATE AGENT