Νόμος Μεσιτών


Νόμος Μεσιτών:

Μεσίτης ακινήτων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων. Υπηρεσία μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, αντιπαροχής κ.λ.π.

Τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά (οι προϋποθέσεις) υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο επιμελητήριο, το οποίο ύστερα από έλεγχο πληρότητάς τους, προβαίνει στην εγγραφή, στο μητρώο του επιμελητηρίου και στο γενικό εμπορικό μητρώο.

Ο Μεσίτης ακινήτων θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφεί στο γενικό εμπορικό μητρώο, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όποιος ενεργεί μεσιτικές πράξεις ή εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις και χωρίς να έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 6 μήνες μέχρι 2 έτη ή με χρηματική ποινή από 5000 έως 30000 ευρώ ή και με τις δύο ποινές.

Share it:

Προτεινόμενα video

Πώς θα αποκτήσετε εξαψήφιο εισόδημα
Πώς θα αποκτήσετε πάνω από 100.000 € εισόδημα!
5 Συμβουλές από έναν θρύλο των πωλήσεων
5 Συμβουλές από έναν θρύλο των πωλήσεων! Ο Joe Girard το 1973 πούλησε ...

Compare listings

Compare
Call me back Service

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ REAL ESTATE AGENT